SUBSIDIEDOSSIERS

HRMvoorKMO is erkend dienstverlener voor de KMO-PORTEFEUILLE!

Erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille

Erkenning Advies: DV.A241721

Erkenning Opleiding: DV.O241720

Indien u gebruik maakt van de diensten van HRMvoorKMO (advies & opleidingen), kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een subsidie van de KMO-portefeuille.

Meer informatie over deze subsidies vindt u op deze pagina van Vlaamse Overheid.

Personeelskosten nemen voor de meeste bedrijven een belangrijk aandeel in de kostenstructuur. Gebruik maken steunmaatregelen en subsidies is een absolute noodzaak om de kosten beheersbaar te houden en zodoende de concurrentiepositie van het bedrijf in stand te houden of zelfs te verbeteren.

Voor een ondernemer is het echter niet eenvoudig om zijn weg te vinden in het kluwen van subsidies en steunmaatregelen. Bovendien is vaak nodig om een specifiek voortraject te organiseren om van bepaalde steun te kunnen genieten.

HRMvoorKMO helpt u bij het voorbereiden van dossiers, opvolgen van IBO-opleidingen, opstellen van een diversiteitplan, aanvragen van toelages bij het ervaringsfonds, opstellen en opvolgen van stagecontracten, organiseren van deeltijdse tewerkstelling, ILW, enz.

Kan HRMvoorKMO u helpen?

Ga met ons het gesprek aan en bekijk hoe wij u kunnen helpen!