INTRODUCTIE E-HRM PLATFORM

Cijfers en rapporten zijn essentieel voor een organisatie om te kunnen opvolgen en bijsturen. Vaak behelpen KMO’s zich met versnipperde bestanden, die op verschillende plaatsen, door verschillende mensen worden beheerd.

HRMvoorKMO beschikt over een uniek, zeer flexibel en betaalbaar e-HRM pakket om het gehele personeelsbeleid perfect te ondersteunen. Daarmee worden alle vraagstukken opgelost rond centraal dossier –en documentbeheer:

  • inventarisatie en toewijzing van bedrijfsmiddelen
  • melden en opvolgen van aan- en afwezigheden
  • opvolging wettelijk vereiste certificaten
  • planning, goedkeuring en evaluatie van opleidingen
  • aansturen en opvolgen van evaluatie- en functioneringsgesprekken
  • rapporten en analyses
  • enz.

Kan HRMvoorKMO u helpen?

Ga met ons het gesprek aan en bekijk hoe wij u kunnen helpen!