COACHING BIJ GEDRAGSPROBLEMEN

Het kan gebeuren dat een medewerker, zelfs de meest competente en waardevolle, eens de pedalen verliest. Persoonlijke problemen, een gespannen sfeer op de werkvloer of een tegenslag kunnen de aanleiding zijn dat iemand zijn toevlucht zoekt in foute remedies. Dit kan leiden tot problemen in de omgang met collega’s of fouten bij de uitvoering van de job.

Maar ook factoren bij de uitvoering van de job kunnen oorzaak zijn voor extreme belasting en overmatige stress, hetgeen steeds vaker resulteert burn-out of totaal verlies van motivatie of betrokkenheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een goed preventiebeleid, daartoe is hij wettelijk verplicht. Het is voor de werkgever echter niet vanzelfsprekend om sluitende, curatieve maatregelen te organiseren.

Kan HRMvoorKMO u helpen?

Ga met ons het gesprek aan en bekijk hoe wij u kunnen helpen!