OPLEIDING EN BEGELEIDING VAN LEIDINGGEVENDEN

Een open, respectvolle en motiverende bedrijfscultuur, die gericht is op samenwerking en delen van kennis, begint bij de leiderschapsstijl en de attitude van leidinggevenden. Zij zorgen ervoor dat medewerkers betrokken zijn bij de bedrijfsdoelstellingen, en dat conflictsituaties en misverstanden vermeden worden.

Het is belangrijk dat leidinggevenden de nodige tools krijgen aangereikt om vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen om een team van medewerkers aan te sturen en zodoende voor een positieve bedrijfscultuur te zorgen. HRMvoorKMO helpt u daarbij, door gebruik te maken van gefundeerde wetenschappelijke methodes.

Het unieke van onze aanpak is dat wij op de werkvloer komen observeren en uw leidinggevenden directe ondersteuning bieden, met een minimum aan theorie en een maximum aan interactieve begeleiding. Dit gebeurt op een ontspannen, soms speelse, soms uitnodigende, maar altijd respectvolle manier. Zowel leidinggevende als ondergeschikte voelen zich op die manier niet in een dwingend keurslijf gedrongen, maar leren op een ongedwongen manier om constructief samen te werken.

We maken gebruik van een eenvoudige test om mensen dichter bij mekaar te brengen en mekaars reacties en uitgangspunten beter te leren begrijpen.

AANLEREN is voor ons niet BELEREND bezig zijn maar UITNODIGEN om te PROBEREN elkaar te VINDEN in wat voor beide partijen werkt.
WERKEN moet FUN zijn. Wij willen leidinggevenden graag leren inzien dat HUMOR een buitengewoon krachtig instrument is, vaak veel krachtiger dan AUTORITAIR optreden, want met azijn vang je geen vliegen, toch?

Kan HRMvoorKMO u helpen?

Ga met ons het gesprek aan en bekijk hoe wij u kunnen helpen!