Als werkgever bent u intussen het nieuwe jaar gestart met de vaststelling dat de ontsporende inflatie via het automatische indexmechanisme voor een loonstijging van ruim 11% heeft gezorgd!

Nooit gezien en volgens het IMF wordt het nu wel absoluut noodzakelijk om dit indexmechanisme te hervormen. Nog straffer, ECB-voorzitster mevr. Lagarde weigert simpelweg een veel lagere indexatie toe te passen voor het personeel van de ECB, wegens totaal niet realistisch!

Als het een troost mag zijn onze lokale, regionale en federale beleidsniveaus doen hun uiterste best om de economie te ondersteunen. Dat doen ze via royale subsidiestromen die verband houden met o.a. investeringen voor energiebesparing, ecologische maatregelen, waterhuishouding, digitalisering, internationalisering en tewerkstelling. Alleen al rond tewerkstelling zijn er niet minder dan 37 subsidie maatregelen! De echte kers op de taart is hier het project rond de ‘werkbaarheidscheques’ dat onder bepaalde voorwaarden niet minder dan 60% (zestig) van de gemaakte kosten vergoed!

Het goede nieuws is dat deze maatregel eigenlijk door elke werkgever die wil maatregelen nemen om zijn personeelsbeleid te professionaliseren kan worden benut.

Er kan worden gefocust op onder andere telewerken, werkorganisatie, competentieontwikkeling voor leidinggevenden of psychosociaal welzijn van de medewerkers.

Allemaal factoren die kunnen bijdragen om de productiviteit, kwaliteit en motivatie van werknemers bij de uitvoering van het werk te versterken en uitval door burn-out te voorkomen!

Dit is ongetwijfeld één van de meest laagdrempelige subsidiemaatregelen ooit!

Echter snel zijn is de boodschap want de budgetten zijn beperkt!

Wil u graag bekijken welke subsidiemaatregelen ook voor jou voordelen kunnen bieden contacteer mij Marc.corijn@hrmvoorkmo.be of 0468 174 291

Deel dit bericht

Kan HRMvoorKMO u helpen?

Ga met ons het gesprek aan en bekijk hoe wij u kunnen helpen!