Nog enkele weken en de lijstjes van fenomenen die het voorbije jaar hun stempel hebben gedrukt op de actualiteit kunnen weer opgemaakt worden. Ik durf een welgemikte gok te doen dat ‘Burn-out’ en ‘mindfulness’ allebei ongetwijfeld de top 5 zullen halen van de fenomenen die dit jaar vele gesprekken op netwerkevents, terrasmomenten en gezellige collegiale onderonsjes hebben gedomineerd. Waar er nog niet zo lang geleden met een zekere trots werd verwezen naar het ‘druk, druk, druk regime’ als noodzaak om professioneel ernstig genomen te worden, beginnen we nu met een zekere schroom over ons overvolle dagschema te praten. Immers de verwijzing naar een hectisch druk programma houdt een verdoken bekentenis in dat we het misschien wel allemaal niet zo goed meer onder controle schijnen te hebben. Beetje bij beetje dringt het door dat er helemaal niets bewonderenswaardig aan is om 24/7 onder stoom te staan. Helaas is het vinden van een goede ‘levensbalans’, ik vermijd bewust het eenzijdige ‘work-life balans’, geen sinecure. Zoals ik al eerder in mijn blog omtrent het ‘expertsyndroom’ heb aangegeven zijn we vandaag allemaal onvermijdelijk ingebed in meerdere ‘zorgrollen’. Of het nu is als ouder, plus-ouder, als zoon of dochter, als broer of zus of zelfs als werkende grootouder, vandaag zijn we allemaal onvermijdelijk betrokken in zorgrollen. Als we daarbovenop dan ook nog eens te maken krijgen met een steeds grotere vraag naar flexibiliteit op de werkvloer, een steeds grotere nood om levenslang te blijven bijleren en de non-stop alerts van onze social media accounts, is het niet verwonderlijk dat we steeds vaker gaan vastlopen door chronische stress. Het meten van ‘schermtijd’ en een regelmatige ‘digitale detox’ worden termen om het komende jaar al in de gaten te houden. Time management is al lang geen modefenomeen meer voor Managers en mindfulness is geen geitenwollensokken gimmick meer voor overjaarse hippies. Vanuit de filosofie van Positieve Gezondheid willen wij er bij HRMvoorKMO/PuuHR heel nadrukkelijk de aandacht op vestigen dat het niet enkel en alleen de werksituatie is die de grootste boosdoener is in het uitlokken van stressproblemen. Het blijft wel een feit dat de meest acute symptomen en de grootste economische kost zich wel in de professionele sfeer zullen uiten en het daarom ook logisch is dat in eerste instantie de werkgever hierbij de nodige maatregelen gaat nemen. Los van alle mogelijke onrustwekkende statistieken, is er voor ons als bedrijfsadviseur één ding dat als een paal boven water staat. De kost voor de werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers, hetzij door een echte burn-out, hetzij door andere al of niet werk gerelateerde chronische stressfactoren, is gigantisch. Daarbij dienen we niet alleen het productiviteitsverlies mee te rekenen, maar ook de financiële kost voor medische begeleiding en de extra loonkost voor vervanging. Daar bovenop komen nog de factoren zoals het verlies aan levenskwaliteit en eigenwaarde van de betrokkenen en zelfs imagoschade voor de werkgever.

Echter alvorens men op organisatieniveau zinvolle acties voor preventie of remediëring kan inzetten is het belangrijk om een goede oorzaak-gevolg diagnose te stellen. Vaak vergeten we als werkgever dat een ‘medische diagnose’ valt onder de gevoelige gegevens en de bescherming van het privéleven. Als we al een diagnose van burn-out gekregen hebben, hebben we deze in eerste instantie van onze medewerker zelf doorgekregen. Maar burn-out op zich is een complex gegeven. Er zijn meerdere variaties van stress gerelateerde psychische problemen, die niet noodzakelijker wijze allemaal hun oorsprong in de werksituatie vinden en die gelukkig niet allemaal het etiket van burn-out verdienen.

Om niet meteen in de valkuil te lopen van foute diagnostiek en bijgevolg foute remedie, kiezen wij zorgvuldig uit verschillende mogelijke instrumenten om de echte oorzaken van de stressproblematiek in de onderneming te helpen detecteren. Vervolgens gaan wij met alle betrokkenen doorheen alle hiërarchische lagen in de organisatie samen een plan opstellen om de juiste preventiemaatregelen te nemen en in samenspraak met de artsen en hulpverleners te trachten de langdurig afwezige collega’s zo snel mogelijk terug te integreren. Vaak hoeven hiervoor niet altijd complexe of peperdure programma’s te worden ingezet, maar begint het met heel eenvoudige, menselijke interventies op vlak van de jobinhoud of de arbeidsorganisatie. Daarbij moet zeker aandacht besteed worden aan het grote misverstand dat mensen met burn-out definitief zouden zijn afgeschreven of gemakkelijk zouden hervallen! Hier geldt net het tegenover gestelde, mensen die met hun grenzen hebben leren omgaan zullen zichzelf naderhand veel beter kunnen handhaven in stressvolle situaties.

Heeft u medewerkers die in een mogelijk burn-out situatie verkeren of wil u gewoon tijdig preventieve maatregelen inzetten dan kan u bij ons terecht voor meer informatie. Wij zullen u graag helpen om voor het jaareinde nog gebruik te maken van het subsidiebudget dat via de werkbaarheidscheques ter beschikking wordt gesteld voor KMO’s. Neem vandaag nog contact op met marc.corijn@hrmvoorkmo.be of op nummer 0468/174 291. Als erkende dienstverlener voor KMO-portefeuille kunnen wij snel voor u aan de slag.

Deel dit bericht

Kan HRMvoorKMO u helpen?

Ga met ons het gesprek aan en bekijk hoe wij u kunnen helpen!