Werkbaar werk

In onze huidige maatschappij is werk meer dan ooit de weg naar zelfontplooiing en persoonlijk geluk. Het belang van een job te hebben, wordt pas echt duidelijk wanneer men geen werk vindt!

Echter, ook 'werken' op zich kan een invloed hebben op de gezondheid en daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden.

 • Verantwoordelijkheden die niet duidelijk afgelijnd zijn, kunnen zorgen voor overbelasting bij medewerkers en/of leidinggevenden.
 • Steeds hogere eisen op het vlak van flexibiliteit kunnen zorgen voor aanhoudende stress.
 • Competenties die niet matchen met een functie of een opdracht, uitrusting en arbeidsmiddelen die niet in overeenstemming zijn met de verwachte output, onveilige werkomstandigheden, enz. zorgen eveneens voor spanning.

Al deze situaties kunnen vroeg of laat leiden tot gezondheidsproblemen bij de medewerkers. Zoals steeds, is voorkomen beter dan genezen. Maar soms noopt een fout gelopen situatie tot daadkrachtige hulp en ondersteuning. 

Als ondernemer verwacht u uiteraard dat uw medewerkers goed werk afleveren. Daar tegenover staat dat van u als werkgever ook verwacht wordt dat u de omstandigheden creëert waarin uw medewerkers hun job naar behoren kunnen uitvoeren. Beide element dienen in evenwicht te zijn.

In ons streven om dit samen met de KMO ondernemer te realiseren volgen wij de logica van de 4 A’s:

 1. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
 2. Een zinvolle en uitdagende arbeidsinhoud
 3. Respectvolle en harmonieuze arbeidsrelaties
 4. Motiverende en faire arbeidsvoorwaarden

Daarbij moeten de juiste afwegingen en keuzes gemaakt worden op niveau van het individu, van de organisatie én in de context van de omgeving.

Om de interactie tussen de verschillende invloedsferen duidelijk weer te geven verwijst HRMvoorKMO graag naar het volgende model:

De medewerker:

 • Zijn/haar fysieke geschiktheid: lichaamsbouw, motorische vaardigheden en zintuiglijke functies.
 • Zijn/haar competentieprofiel: intelligentie, specifieke kennis, vaardigheden, ervaring.
 • Zijn/haar persoonlijkheid en temperament: ambities, emotionele draagkracht, waarden en normen.

De organisatie:

 • Visie, missie en strategie met aandacht voor waarden en normen
 • Efficiënte verdeling van taken en verantwoordelijkheden over functiegebieden.
 • Een logische hiërarchische ordening van de besluitvorming.


Duurzame interactie met de externe omgeving:

 • Duurzaamheid als basis voor de waardecreatie van de onderneming.
 • Aandacht voor welzijn en balans werk-privé.
 • Opnemen van verantwoordelijkheid in de directe omgeving en in de maatschappij.