SCAN: hoe is de situatie vandaag?

HRMvoorKMO LUISTERT!

Starten met een objectief beeld van de huidige situatie in uw bedrijf, is essentieel voor het verloop van elk project.
Luisteren naar de bedrijfsleiding en naar de medewerkers is een eerste stap in de aanpak van HRMvoorKMO.

Voor het gesprek met de bedrijfsleiding wordt gebruik gemaakt van de “HRM Value Scan”, een gestructureerde vragenlijst die toelaat de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande personeelsbeleid te meten.
Gesprekken met de medewerkers gebeuren via persoonlijke interviews of met behulp van een enquête (digitaal of op papier).

Uit de resultaten komen zowel positieve als negatieve punten naar boven. Vooral de positieve punten zijn een belangrijk aanknopingspunt voor volgende stappen en het proces. Het is immers belangrijk om te behouden wat goed is en hierop verder te bouwen. Op die manier worden stevige fundamenten gelegd en vervolgens gebruikt als hefboom voor een proces van continue verbetering.