COMMUNICATIE

Om een verandertraject maximale kans op slagen te geven, is het essentieel dat er heel duidelijk en efficiënt gecommuniceerd wordt. Het is algemeen geweten dat 1 op 2 projecten faalt omdat er onvoldoende of niet op de juiste manier gecommuniceerd wordt.

Vergelijk het met een routeplanner gedurende een lange reis op onbekend terrein: waar bevindt u zich, welk traject is al afgelegd en wat gaat er nog komen?

Medewerkers en leidinggevenden ervaren een verandertraject elk vanuit hun eigen oogpunt. Op een open en eerlijke manier communiceren over reeds geboekte resultaten vermijdt dat medewerkers afhaken of dat er onrust ontstaat op de werkvloer.