ANALYSE, DIAGNOSE & NULMETING: wat moet veranderen?

HRMvoorKMO ONDERZOEKT!

De resultaten van de 'HRM Value Scan' zijn de basis voor een rapport waarin de voornaamste opportuniteiten voor verbetering zijn opgenomen:

  • Zowel verbetermogelijkheden met kwantitatieve als kwalitatieve meerwaarde komen in aanmerking.
  • Welke is de juiste 'oorzaak-gevolg' relatie' van elk knelpunt? Hierbij is het vooral opletten voor problemen met een 'maskerende' werking: een geïdentificeerd probleem kan een onderliggende oorsprong hebben. vb. Is een medewerker overbelast doordat hij te veel of te zware taken krijgt toegewezen? Of doordat hij niet de juiste middelen krijgt toegewezen om zijn taken te kunnen uitvoeren? Of heeft de medewerker in kwestie een ontoereikende kennis? Of is zijn stressbestendigheid beperkt?

De resultaten in het rapport worden gezien als de ‘nulmeting’: ze zijn de referentiebasis voor het aftoetsen van de resultaten die doorheen het ganse project gerealiseerd worden.