OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN

Op basis van het analyserapport wordt een plan van aanpak opgemaakt. Daarin vormen de verschillende 'oorzaak-gevolg relaties' een rode draad.

Voor elk knelpunt wordt tevens aangegeven op welke termijn een oplossing gerealiseerd kan of moet worden.

  • Sommige ingrepen leveren quasi onmiddellijk resultaat op, het zijn de zogenaamde 'quick wins'. Deze ‘succesmomenten’ bij de aanvang van een verander- of verbetertraject zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat het project vanaf de beginfase wordt gedragen.
  • Voor andere knelpunten zal het gewenste resultaat maar op middellange of lange termijn zichtbaar zijn.
  • Voor echte projectmatige trajecten is het heel belangrijk dat er een stuurgroep is waarin zowel medewerkers als leidinggevenden vertegenwoordigd zijn. Deze stuurgroep volgt de planning, de uitvoering en de uiteindelijke resultaatmeting op. Zij helpen ook om de vinger aan de pols te houden op de werkvloer en eventuele weerstand bij de uitvoering van de verbeterplannen snel te detecteren.